Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych 01.08.2014 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Czytaj dalej...

Uroczystości w 75. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę 18.09.2014 r.

W dniu 17 września 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wziął udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Uroczystości zainaugurowała Msza św. polowa przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Czytaj dalej...

Uroczyste spotkanie z Rodziną Katyńską i Rodziną Policyjną 1939 r. 17.09.2014 r.

W dniu 17 września 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wziął udział w uroczystym spotkaniu z Rodziną Katyńską i Rodziną Policyjną 1939 r., które odbyło się z okazji zakończenia pierwszego etapu budowy Muzeum Katyńskiego w Cytadeli Warszawskiej.

Czytaj dalej...

IV Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Jarosławiu 15.09.2014 r.

W dniach 13-14 września 2014 r. w Jarosławiu miały miejsce obchody IV Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, zorganizowane przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke oraz Club Konsulów w Jarosławiu. W uroczystościach drugiego dnia obchodów wzięli udział: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30