Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych 01.08.2014 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Czytaj dalej...

75. rocznica powołania Prezydenta i Rządu RP we Francji 01.10.2014 r.

W dniu 30 września 2014 roku Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska wzięła udział w obchodach 75. rocznicy objęcia urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie we Francji przez Władysława Raczkiewicza oraz powołania Rządu RP na uchodźstwie na czele z Gen. W. Sikorskim.

Czytaj dalej...

Uroczystość poświęcona bitwom pod Kraśnikiem podczas I wojny światowej 29.09.2014 r.

W dniu 28 września 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wziął udział na cmentarzu parafialnym w Popkowicach Księżych w województwie lubelskim w uroczystości otwarcia zrewitalizowanej i odnowionej kwatery żołnierzy poległych w latach 1914-1915 w pierwszej oraz drugiej bitwie kraśnickiej podczas I wojny światowej.

Czytaj dalej... 

70. rocznica wyzwolenia zachodniej Belgii przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka 29.09.2014 r.

W dniu 28 września 2014 r. w Lommel odbyły się uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia zachodniej Belgii przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31