Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych 01.08.2014 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Czytaj dalej...

Konkurs na zebranie w Grecji materiałów na temat Jerzego Iwanow-Szajnowicza 29.10.2014 r.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest zebranie w Atenach i Salonikach materiałów w postaci relacji oraz źródeł i publikacji pozyskanych w wyniku kwerend w bibliotekach i archiwach, związanych z Jerzym Iwanow-Szajnowiczem, w czasie II wojny światowej agentem brytyjskich i polskich służb specjalnych oraz bohaterem greckiego podziemia.

Celem konkursu jest wybór osoby, która podejmie się zebrania materiałów.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu do pobrania

Otwarcie wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich 28.10.2014 r.

W dniu 28 października 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wziął udział w uroczystości otwarcia wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich, przedstawiającej ponad tysiącletnią obecność Żydów na ziemiach polskich.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Romualda Rodziewicza 27.10.2014 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 24 października 2014 roku zmarł w Huddersfield

ŚP
ppłk Romuald Rodziewicz
ps. „Roman”, „Tarnawa”

urodzony 18 stycznia 1913 roku w Ławskim Brodzie.

 

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30