Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Krzysztofa Lubicz-Szydłowskiego 25.07.2014 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 16 czerwca 2014 roku zmarł w Toronto

ŚP
mjr Krzysztof Lubicz-Szydłowski
ps. „Gruda”

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Danuty Myrty 24.07.2014 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 18 lipca 2014 roku zmarła w Warszawie

ŚP
por. Danuta Barbara Myrta
ps. „Czarna”, „Mała Danka”

urodzona 29 czerwca 1925 roku w Męczynie.
Od stycznia 1940 do sierpnia 1944 roku łączniczka
ośrodka dywersyjnego Mokobody w Siedleckim Obwodzie
Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Czytaj dalej...

Uhonorowanie Powstańców Warszawskich 23.07.2014 r.

W dniu 23 lipca 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski po raz drugi uhonorował pamiątkowymi medalami i dyplomami uznania uczestników Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj dalej...

Spotkanie z Prezydium Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 23.07.2014 r.

W dniu 22 lipca 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski spotkał się z Prezydium Klubu Kawalerów Virtuti Militari w jego siedzibie w Warszawie.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31