Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych 01.08.2014 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Władysława Korkucia 23.10.2014 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 18 października 2014 roku zmarł w Wilnie

ŚP
por. Władysław Korkuć
ps. „Brat Robak”


urodzony 16 września 1928 roku w Wilnie.

Czytaj dalej...

VI Zjazd Delegatów Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 21.10.2014 r.

W dniu 20 października 2014 r. Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska wzięła udział w VI Zjeździe Delegatów Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który odbył się w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Czytaj dalej...

Uroczysty koncert w Teatrze Wielkim z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego 21.10.2014 r.

W dniu 20 października 2014 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Adama Martina, upamiętniający 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Koncert zwieńczył cykl rocznicowych obchodów upamiętniających 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, będąc hołdem dla Powstańców.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31