Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Uhonorowanie Powstańców Warszawskich 23.07.2014 r.

W dniu 23 lipca 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski po raz drugi uhonorował pamiątkowymi medalami i dyplomami uznania uczestników Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj dalej...

Spotkanie z Prezydium Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 23.07.2014 r.

W dniu 22 lipca 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski spotkał się z Prezydium Klubu Kawalerów Virtuti Militari w jego siedzibie w Warszawie.

Czytaj dalej...

Uhonorowanie Powstańców Warszawskich 21.07.2014 r.

W dniu 21 lipca 2014 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował wspólnie z Zarządem Głównym Związku Powstańców Warszawskich uroczyste spotkanie, podczas którego byli Powstańcy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami ustanowionymi z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz dyplomami. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, Wiceprezesi Związku Edmund Baranowski i Halina Jędrzejewska, Sekretarz Związku Zbigniew Galperyn oraz Skarbnik Eugeniusz Tyrajski, a także Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31