Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Uzyskiwanie uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 05.08.2015 r.

Potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po wcześniejszym stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, iż osoba ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ustawy.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 26.05.2015 r.

Informujemy, iż w dniu 20 maja 2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 693 ogłoszona została ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje o przebiegu procedury zmierzającej do potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także informacje, komu – i na jakich zasadach – będą przyznawane świadczenia pieniężne na podstawie nowej ustawy.

Ustawa dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 27.08.2015 r.

31 sierpnia wchodzi w życie ustawa pozwalająca na uhonorowanie tych obywateli Polski, którzy w latach 1956–1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani. Realizacją zapisów ustawy zajmie się Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj dalej...

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych współorganizatorem 28. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Weteranów 27.08.2015 r.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Weteranów odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 4 września 2015 r. w Sopocie. To organ najwyższej władzy w Światowej Federacji Weteranów. Jest zwoływany co trzy lata, za każdym razem w innym kraju. W tegorocznym zgromadzeniu zapowiedziało udział blisko 200 delegatów i obserwatorów z 45 państw z czterech kontynentów. Polska jest organizatorem zgromadzenia po raz pierwszy w historii.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Szymona Jana Zaremby 27.08.2015 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 22 sierpnia 2015 roku zmarł w Londynie 

ŚP
kpt. Szymon Jan Zaremba
ps. „Jerzy”, „Alan Morgan”

urodzony 12 lutego 1920 roku w Pytowicach.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31