Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych 01.08.2014 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Czytaj dalej...

Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015, zorganizowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczącego Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 18.12.2014 r.

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Warszawie Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska wzięła w spotkaniu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z Przewodniczącym Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po oficjalnej części spotkania uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne i przełamali się opłatkiem.

Czytaj dalej...

Spotkanie przedświąteczne, podsumowujące działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. 14.12.2014 r.

W dniu 13 grudnia 2014 r. Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska wzięła udział w Czosnowie w spotkaniu przedświątecznym, podsumowującym działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r.

Czytaj dalej...

Uroczyste spotkanie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14.12.2014 r.

Pani Bożena Żelazowska, Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w dniu 13 grudnia 2014 r. w Skrzeszewie wzięła udział w spotkaniu opłatkowym Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31