Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych 01.08.2014 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Wacława Pacyno 21.11.2014 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 17 listopada 2014 roku zmarł w Wilnie

ŚP
kpt. Wacław Pacyno
ps. „Organista”


urodzony 27 września 1927 roku w Ćwirbutach.
Od marca 1944 roku żołnierz Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej
zaprzysiężony na Placówce Krzywicze.

Czytaj dalej...

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Powstańców Warszawskich 20.11.2014 r.

W dniu 19 listopada 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wziął udział w Warszawie w Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Powstańców Warszawskich. Walny Zjazd podjął uchwałę o nadaniu Szefowi Urzędu godności Honorowego Członka ZPW.

Czytaj dalej...

Uhonorowanie Powstańców Warszawskich 18.11.2014 r.

W dniu 18 listopada 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski po raz kolejny uhonorował pamiątkowymi medalami i dyplomami uczestników Powstania Warszawskiego.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30