Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach

Odznaczeniami państwowymi i Medalami „Pro Patria” uhonorowano osoby zasłużone w upamiętnianiu tradycji walk o niepodległość. Organizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uroczystość odbyła się w poniedziałek 9 stycznia 2012 r. w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach, ulubionej rezydencji ostatniego monarchy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Postanowieniem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność społeczną i kombatancką, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Pan Stanisław Szatkowski. Uhonorowaniem działalności społecznej Pana Józefa Nowickiego i Pana Henryka Olszewskiego na rzecz środowisk kombatanckich było przyznanie Im Złotego Krzyża Zasługi. Zaszczyt otrzymania odznaczenia Srebrnego Krzyża Zasługi przypadł Panu Krzysztofowi Wiktorowi Sycianko. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Pani Genowefa Kaznodziej, Pani Jadwiga Maskiewicz, Pani Natalia Siemaszko i Pani Weronika Warchoł. Dekoracji dokonał Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny Medalem „Pro Patria” zostali wyróżnieni na wniosek Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Kierowniku Urzędu: Pan Edmund Baranowski, Pan Wojciech Barański, Pan Stanisław Bontemps, Pani Eugenia Maria Cegielska, Pan Tadeusz Chwiedź, Pan Zbigniew Galperyn, Pani Józefa Danuta Gałkowa, Pan Zygmunt Gebethner, Pani Halina Jędrzejewska, Pan Tytus Karlikowski, Pani Urszula Katarzyńska-Ballner, Pan Marian Kazubski, Pan Józef Koleśnicki, Pan Stanisław Krakowski, Pan Zygmunt Łabędzki, Pan Antoni Ławrynowicz, Pani Zofia Łazor, Pan Władysław Matkowski, Pan Tadeusz Michalski, Pan Zygmunt Mogiła-Lisowski, Pan Stanisław Oleksiak, Pani Jadwiga Obrembalska, Pan Stanisław Ozonek, Pan Tadeusz Przyłuski, Pan Roman Rakowski, Pan Henryk Strzelecki, Pan gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, Pan Eugeniusz Tyrajski oraz Pan Jerzy Znosko.

Zgromadzonych na uroczystości gości powitał Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. kierownika UdSKiOR, który podkreślił nieprzypadkowość wyboru miejsca tego wyjątkowego spotkania. „Znajdujemy się w miejscu szczególnym, w pałacu zbudowanym za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który lepiej budował niż wojował, ale jest to jeden z obiektów, które na stałe zapisały się w architekturze Warszawy niepodległej. I dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy. (…) Jest to pierwsza uroczystość, podczas której chcielibyśmy podziękować najbardziej zasłużonym kombatantom Rzeczypospolitej, weteranom walk o nieodległość. Za Waszą walkę, za to że jesteście z nami, za to że dajecie świadectwo. Za to, że jesteście bodaj najbardziej zasłużonym pokoleniem w historii Polski. Bo tak wspaniałego pokolenia dawno nie było i długo nie będzie, i obyśmy się nie doczekali takich czasów, kiedy Polacy będą musieli znów stawać do walki o wolność swojej Ojczyzny. Pałac na Wodzie przypomina nam to, że można wielkie budynki, tak wspaniałe jak ten, niszczyć, ale że w Polakach pozostaje nadzieja i Polacy, prędzej czy później odbudowują swoją wolność i niezależność. Dzisiejsza uroczystość na cześć Państwa, naszych drogich weteranów, jest też okazją do spotkania z pracownikami urzędu. Mam nadzieję, że stanie się to tradycją” – zwrócił się Jan Stanisław Ciechanowski do zebranych w Pałacu na Wodzie gości.

W imieniu wyróżnionych i odznaczonych osób głos zabrał gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku Powstańców Warszawskich, który powiedział m.in.: „Mam tę przyjemność, by w imieniu wszystkich podziękować Panu Ministrowi za te odznaczenia. Że pamięta o tych starych weteranach. Tutaj są koledzy, którzy jeszcze pamiętają II Rzeczpospolitą. Służyliśmy przecież w tamtym wojsku. Są wśród nas kleeberczycy, kawalerzyści. Cieszymy się, że jeszcze możemy się spotykać, spojrzeć sobie w oczy. Wszyscy są zdrowi i mam nadzieję, że długo jeszcze tak pozostaniemy” – powiedział do przyjaciół-kombatantów.

Grudniowa uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w zabytkowych wnętrzach królewskiej rezydencji. Urząd planuje w tym roku kilka tego rodzaju uroczystości, podczas których nastąpi dekoracja odznaczeniami państwowymi oraz Medalami „Pro Patria”.

  

Galeria zdjęć